füru’üddin


füru’üddin
ə. islam dininin ikinci dərəcəli ehkamları

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.